Reklamacje

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z dnia 24 czerwca 2014 r.) na wszystkie produkty zakupione w sklepie przysługują uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od daty zakupu.

W celu zareklamowania zakupionego produktu należy powiadomić nas drogą elektroniczną na adres: [nasz adres email], w tytule maila wpisując “Reklamacja” oraz opisując powody i przyczynę reklamowanego towaru.

Następnie reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji prosimy przesłać na adres:

Atelier26 Agnieszka Dworakowska
Barak 36A
26-500 Szydłowiec
tel.: 730 791 493

z dopiskiem “Reklamacja”.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

Reklamacji nie podlegają: 

  • błędy leżące po stronie Klienta tj. nieprawidłowe informacje podane przy wypełnianiu formularza zakupu np. błędna data, błędna odmiana nazwisk gości itp.
  • błędy po akceptacji projektu – w przypadku zaakceptowania projektu z błędem.